Afdeling Breda inclusief Rijen
CBF-keur
Vrijwilligers
terug
home
Intern

Alle vrijwilligers zijn ingedeeld voor een bepaalde taak. Voor elke taak is er een vorm van leiding of aanspreekpunt.

Het gehele gebied van de Afdeling Breda is opgedeeld in 'wijken'. Elke wijk bestaat uit ongeveer 1000 adressen en wordt beheerd door een wijkhoofd dat daarmee het aanspreekpunt is voor de collectanten van de huis-aan-huiscollecte.
De straatcollecte in de winkelgebieden door heel Breda wordt ook beheerd door een wijkhoofd.

De busjes voor muntgeld die u wel kent van de winkeltoonbank en die het hele jaar door in de winkels staan, worden gewisseld door enkele werkgroepen met minimaal twee vrijwilligers.

De speciale activiteiten worden geregeld door de collectecoördinator.

Om kennis te maken met de collecteorganisatie start u het beste als collectant. Door een regelmatig verloop is er ook elk jaar weer behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor de collecte.

Kan ik ook collecteren?

Iedereen van 16 jaar en ouder die goed ter been is en beschikbaar is van 04 t/m 10-09-2022, kan voor het KWF collecteren.
Neem hiervoor contact op met de collectecoördinator Adrienne Verboom:

Collectanten worden zoveel mogelijk ingedeeld in de eigen wijk, maar het is mogelijk dat er elders dringender behoefte is aan collectanten. Het kan daarom zijn dat wij u vragen om voor een keer wat verder weg te collecteren.

 kwf kankerbestrijding, afdeling breda | 02-06-2021
KWF Banner