Afdeling Breda inclusief Rijen
CBF-keur
Collecte 2022
terug
home
Intern

De collecte 2022 is van 04-09 t/m 10-09 en er wordt weer gecollecteerd met bussen en de QR-code.
De collecte zal dan weer bestaan uit twee onderdelen:

  1. De huis-aan-huiscollecte voor 54.904 adressen;
  2. De straatcollecte in de winkelcentra in de wijken op vrijdag en zaterdag (onder voorbehoud).

De totale opbrengst wordt bekend gemaakt in oktober.

Er zijn 663 vrijwilligers die op enigerlei wijze bijdragen aan de collecte.

Overzicht collecteopbrengsten

Hieronder de opbrengsten over de afgelopen jaren. Een collectejaar loopt van 1 november t/m 31 oktober.

Breda
Jaar Collecte Wbusjes Overige Totaal
1999 47.263 1.054 7.058 55.375
2000 44.810 648 5.370 50.828
2001 57.446 1.433 3.023 61.901
2002 57.519 1.155 4.932 63.606
2003 65.547 3.418 19.463 88.428
2004 66.358 4.161 11.193 81.713
2005 71.576 4.063 15.821 91.460
2006 76.906 4.005 28.663 109.574
2007 72.430 5.160 25.894 103.483
2008 73.681 4.869 17.675 96.224
2009 73.976 3.264 22.378 99.618
2010 70.191 6.282 30.663 107.136
2011 66.810 5.364 23.891 96.064
2012 64.427 6.386 26.544 97.357
2013 62.307 5.476 22.419 90.202
2014 61.581 6.100 22.052 89.733
2015 63.531 6.251 19.144 88.926
2016 65.815 6.120 35.218 107.152
2017 68.767 5.191 32.346 106.304
2018 68.165 5.056 51.991 125.213
2019 65.327 5.288 36.790 107.405
2020 5.273 2.501 19.619 27.392
2021 63.197 6.632 15.827 85.657
Rijen
Jaar Collecte Wbusjes Overige Totaal
1999 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2006 4.812 0 0 4.812
2007 5.827 0 0 5.827
2008 5.805 158 0 5.963
2009 6.699 497 196 7.392
2010 6.618 512 22 7.152
2011 6.496 491 46 7.033
2012 6.512 657 20 7.189
2013 5.653 544 15 6.212
2014 5.283 222 7 5.511
2015 4.842 448 4 5.294

== Rijen is vanaf hier geïntegreerd in Breda ==

In de collectjaren 2018 en 2019 stond Afdeling Breda van alle afdelingen aan kop met de opbrengst.kwf kankerbestrijding, afdeling breda | 02-06-2021
KWF Banner